ประวัติความเป็นมา

นานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์  มนุษย์เราต่างก็ตั้งบ้านแปลงเรือน  อยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามเผ่าพันธุ์ของแต่ละเชื้อชาติ  แล้วแต่หัวหน้าเผ่าใดจะมีความสามารถหรือฉลาดเฉลียวที่จะรวบรวมผู้คนมาเป็สมัครพรรคพวกได้มากๆ แต่ละกลุ่มก็จะตั้งกฏระเบียบแบบแผนมาเป็นข้อบังคับให้ลูกบ้านใช้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ถ้าผู้ใดละเมิดกฎที่ตั้งไว้ ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษตามที่แจ้งไว้ในกฎของเผ่าพันธุ์นั้นๆ เมื่ออยู่ร่วมกันเนิ่นนานจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จึงทำให้ออกลูกออกหลานมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่โต ผู้คนก็มากขึ้นตามปกติ จึงทำให้เกิดต่างความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ความขัดแย้งเรื่องราวต่างย่อมเกิดขึ้น จึงพาสมัครพรรคพวกแยกจากกลุ่มใหญ่ไปหาที่ตั้งหลักแหล่งสร้างบ้าานแปลงเรือนทำมาหากินกันตามความพอใจของตน และผู้นำก็ต้องจัดระเบียบตั้งกฏขึ้นใช้ในการปกครองผู้คนในเผ่าของตนเช่นกันตลอดมา

เมื่อประชากรมากขึ้น ย่อมมีคนฉลาดมากขึ้น รู้จักคิดรู้จักพิจารนาดูดินฟ้าอากาศ หาพิธีเอาชนะธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด และเป็นผู้ที่เคารพเชื่อถือของคนทั่วไป สิ่งที่พยายามค้นคิดเฝ้าสังเกตฝนตก ว่ามันมักจะตกวันไหนบ่อยๆ สมัยก่อนไม่มีวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ แต่เขาจะนับวันกันตามจันทรคติ คือยึดเอาการหมุนเวียนของการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักเกณฑ์ วันที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาใช้นับกันก็มีสองอย่างคือ ข้างขึ้นและข้างแรม

การนับวันตามจันทรคตินี้ เขาใช้กันมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดให้พระสาวกของพระองค์บงเกศาในวันโกนซึ่งก่อนวันพระหนึ่งวัน                   

ตามธรรมชาติแรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์ จะทำให้อากาศแปรปรวน จึงทำให้เกิดความกดอากาศสูงบ้างต่ำบ้าง จึงทำให้ไอน้ำ ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบนท้องฟ้าเกิดการรวมตัวกันมากขึ้น จึงทานน้ำหนักไม่ไหวแล้วตกลงมาเรียกว่าน้ำฝน สิ่งนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ท่านหมอผีทั้งหลายไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมจึงเกิดเหตุดังกล่าวนั้นหรอก ได้แต่จดจำไว้ว่าเมื่อไรฝนมันจะตกลงมา แล้วเก็บข้อมูลไว้ เมื่อถึงหน้าฝนเกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกชาวบ้านต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลทำมาหากินตามฤดูการ ก็พากันไปหาหมอผีมาทำพิธีขอฝนจากสิ่งที่คิดว่ามีอิทธิฤทธิ์ มีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น ผี,เทวดา,เทพเจ้าฯลฯ แล้วแต่ที่เขาเล่าเรียนสืบทอดกันมา

เมื่อตกลงกันดีแล้ว หมอก็จะกำหนดวันนัดทำพิธีการขอฝน โดยการเจาะจงลงไปเลยว่าวันโกน หรือวันพระที่จะถึงนี้นะ ให้เลือกเอาวันใดวันหนึ่ง แล้วผู้นำหมู่บ้านนั้นๆ ก็จะเรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อบอกกล่าวกันให้รู้ทั่วทั้งหมู่บ้าน แล้วแบ่งงานมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกันตามแต่ใครจะถนัดที่จะช่วย เช่นกลุ่มหนึ่งช่วยกันทำคานหาม (ปัจจุบันจะเห็นได้บ้างในงานแห่นาคไปอุปสมบท) ช่างที่มีฝีมือจะประดิษฐ์ตบแต่งได้สวยมาก แต่ที่ไม่มีฝีมือก็เอาเพียงแค่ใช้งานได้เท่านั้น อาจใช้ไม้ไผ่ท่อนเดียวความยาวสัก 4 ศอก ก็พอแล้ว สำหรับแขวนตะกล้าหรือชะลอมขังแมวตัวใหญ่ๆ ไว้ในนั้น ใช้คน 2 คนห้ามหัวท้าย แมวอยู่กลาง 

เมื่อถึงกำหนดวันนัดชาวบ้านจะมีความตื่นเต้นกันมากโดยเฉพาะพวกเด็กๆนี่ใจจดใจจ่ออยากเห็นขบวนแห่กันเต็มที กลุ่มหนุ่มสาวก็ใจเต้นระทึกอยากจะเห็นคู่รักของตนแต่งตัวชุดอะไร แต่ระบ้านที่เส้นทางขบวนแห่จะต้องผ่านมา เขาจะจัดเตรียมน้ำไว้เยอะๆ ผู้นำขบวนการจะจัดหาสุราปลาปิ้งมาเลี้ยงกันอย่างทั่วถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือเถิดเทิง (กลองยาว) ปี่, ฉิ่ง, กรับ, ฉาบ, ฆ้อง และนักร้องประจำวง

ครั้นได้เวลาบ่ายแก่ๆ ชาวบ้านเรียกแดดร่มลมตก หมอผีก็จะทำพิธีกรรมของเขาตามที่ถ่ายทอดกันมา เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็สั่งจัดขบวนตั้งแถวคณะกลองยาวนำหน้าตามดัวยนางรำทั้งชายและหญิงแล้วก็มีสองคนช่วยกันหามแมวที่อยู่ในชะลอม จะมีผู้นำหมู่บ้านและหมอผีเดินเคียงข้างคนหามแมวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเชื่อถือ

แผ่นดินที่แห้งแล้งเพราะไร้ฝนตกมานาน ถูกแดดเผามาตั้งแต่เช้าจนบ่ายแก่ๆ จึงทำให้ร้อนระอุ ทางเดินเป็นฝุ่นฟุ้งขี้นประดุจหมอกควัญซึ่งเกิดจากฝ่าเท้าของฝูงชนในขบวนแห่นั้นเอง พอผ่านบ้านใดเขาก็จะเอาน้ำที่เตรียมไว้สาดลดใส่แมว น้ำที่ตกลงสู่ผืนแผ่นดินที่กำลังร้อนระอุ ทำให้เกิดปฏิกิริยาร้อนแรงขึ้นอีกทำให้ผู้คนในขบวนแห่กระโดดโลดเต้นแฝงไปด้วยความสนุกสนาน และด้วยอิทธิฤทธิ์ของ ส.ร.ถ.(สุราเถื่อน) จึงลืมความทุกข์ยากไปได้ชั่วขณะ ขบวนแห่จะดำเนินการไปจนทั่วทุกครัวเรือน ทำให้น้ำนองเจ่งไปทั่วทางเดิน เพราะชาวบ้านเอาน้ำมาราดลดแมวนั่นเอง ครั้นถึงยามค่ำคืน ความร้อนยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ เพราะตามกฎของธรรมชาติ  เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ผืนแผ่นดินก็จะคลายความร้อนขึ้นมาแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า (ช่วงนี้จะเข้าสู่ทฤษฎีการทำฝนเทียมระดับหนึ่ง) เมื่อความร้อนลอยสูงขึ้นๆ ไปกระทบกลุ่มเมฆที่มีละอองน้ำเข้า ละอองน้ำก็จะลอยหนีความร้อนขึ้นสู่เบื้องบน จึงไปกระทบความเย็นเข้าและเกาะจับรวมตัวกันมากขึ้นจึงทานน้ำหนักไม่ไหวทำให้ต้องลอยต่ำลงมาแล้วกลายเป็นหยดน้ำที่เราเรียกว่าฝนตกนั่นแหละครับ

********************ขอบคุณข้อมูลจาก school.net

 

 

ประเพณีแห่นางแมว ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขอฝนของชาวอีสาน  

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมานะคะว่าชาวอีสานมีวิธีการขอฝนอยู่อย่างหนึ่งคือ ประเพณีการแห่นางแมว ซึ่งการแห่นางแมวเป็นพิธีอ้อนวอนขอฝน ซึ่งจำจัดทำขึ้นในปีใดที่ภาคอีสานในแต่ละท้องถิ่นแห่งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะ

ความเชื่อ

พิธีแห่นางแมวของชาวอีสานเพราะเชื่อว่าเหตุที่ฝนไม่ตกมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง,ประชาชนชาวเมืองหย่อนในศีลธรรม ,เจ้าเมืองหรือเจ้าแผ่นดินไม่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม, เป็นต้น เหตุนี้ชาวเมือง ชาวอีสานจึงต้องทำพิธีอ้อนวอนขอฝน และการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝน เพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝน ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที ชาวอีสานจึงถือเอาเคล็ดที่แมวร้องในเวลาฝนตกว่า จะเป็นเหตุให้ฝนตกจริงๆ ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำและทำให้แมวร้องมากที่สุดจึงจะเป็นผลดี และชาวอีสานเชื่อว่าหลังจากทำพิธีแห่นางแมวแล้วฝนจะตกลงมาตามคำอ้อนวอน และตามคำเซิ้ง ของนางแมว

องค์ประกอบที่ใช้ในพิธีแห่นางแมว

1. กะทอหรือเข่งที่มีฝาปิดข้างบน 1 อัน
2. แมวสีดำตัวเมีย 1 ตัว
3. เทียน 5 คู่
4. ดอกไม้ 5 คู่
5. ไม่สำหรับสอดกะทอให้คนหาม 1 อัน

วิธีแห่งนางแมว

1.ชาวบ้านรวมทั้งคนแก่คนหนุ่มและเด็กส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ปรึกษาหารือกัน คนที่เป็นผู้นำกล่าวเซิ้ง เพื่อให้ผู้ไปแห่ทั้งหมดเป็นผู้ว่าตาม ส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน

2. หากะทอใบหนึ่งหรืออาจใช้เข่งก็ได้

3. จับเอาแมวตัวเมียสีดำ 1 ตัวใส่ในกะทอ ใช้เชือกผูกปิดปากะทอไม่ให้แมวออกได้ และใช้ไม้สอดกะทอให้คนหา 2 คน ตั้งคายด้วยขันธ์ ห้า ป่าวสักเคเทวดา เพื่อให้เทวดาบันดาลให้ฝนตก

4. ได้เวลาพลบค่ำผู้คนกำลังอยู่บ้าน ก็เริ่มขบวนแห่โดยหากะทอแมวออกข้างหน้า แล้วตามด้วยคนว่าคำเซิ้ง และผู้แห่ว่าตามเป็นท่อนๆไป ในขบวนก็จะมีการตีเกราะเคาะไม้เพื่อให้เกิดจังหวะตามไปด้วย และแห่ไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ เมื่อแห่ไปถึงบ้านใครเจ้าของบ้านก็ต้องเอาน้ำสาดหรือรดที่ตัวแมวให้เปียกและทำให้แมวร้อง และสาดใส่ขบวนเซิ้งด้วย ประเพณีบางบ้านก็สาดใส่ขบวนเฉยๆโดยไม่ให้ถูกแมว เพราะปรากฏว่าเซิ้งหนักๆเข้า แมวตายวันละตัว

คำเซิ้งแต่ละท้องถิ่นไม่ค่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่รวมอยู่ในคำเซิ้งคือมีการพรรณนาถึงความแห้งแล้งและขอให้ฝนตกเหมือนกัน และเท่าที่ประมวลมาส่วนใหญ่จะเป็นดังนี้

คำเซิ้งในพิธีแห่นางแมว

             "เต้าอีแม่นางแมว แมวมาขอไข่ ขอบ่ได้ขอฟ้าขอฝน
             ขอน้ำมนต์อดหัวแมวบ้าง บ่ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา
             บ่ได้ปลาเอาหนูกับข้าว บ่ได้ข้าว เหล้าเด็ดก็เอา
             เหล้าโทก็เอา แม่เม่าเอย อย่าฟ้าวขายลูก ข้าวเพิ่นปลูก
             ลูกน้อยเพิ่นแพง ตาเวนแดง ฝนแทงลงมา ตาเวนต่ำ
             ฝนหน่ำลงมา ตาเวนตก ฝนตกลงมา
             ดังเค็งๆข้ามดงมานี้แบ้นบักเลิกแบ้นพ่ออีเถิง
             ฮ่งเบิงๆฝนเทลงมา ฝนบ่ตกข้าวไฮ่ตายเหมิดแล้ว
             ฝนบ่ตกข้าวนาตายแล้งเหมิดแล้ว
             ฝนบ่ตกกล้าแห้งตายพรายเหมิดแล้ว
             ตกลงมาฝนตกลงมา เท่งลงมาฝนเท่งลงมา

 

********************ขอบคุณข้อมูลจาก ESANCLICK

 

 

 

edit @ 19 Apr 2010 17:11:52 by noo-ddd

edit @ 19 Apr 2010 17:16:39 by noo-ddd

edit @ 19 Apr 2010 17:20:17 by noo-ddd

Comment

Comment:

Tweet

คร่าา

#403 By (171.96.171.208|171.96.171.208) on 2014-12-16 15:59

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#402 By (202.29.178.213|202.29.178.213) on 2014-09-08 12:51

#401 By อรทัย (202.29.178.113|202.29.178.113) on 2014-07-23 11:18

sad smile sad smile

#400 By (202.29.178.217|202.29.178.217) on 2014-06-02 09:33

#399 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:40

#398 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:40

#397 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:40

#396 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:40

#395 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:40

WritingsCentre rewiew you get significant data about various agencies that render writing assistance on the Web.

#394 By link (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-04-01 09:39

#393 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:02

#392 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:02

#391 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:02

#390 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:01

#389 By (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:01

Are you hunting how to write a resume or where to receive samples of resume writing and professional resume writing service? Or you just would like to buy resume from certified resume writers? Only contact Resume company (exclusiveresume.com).

#388 By resume services (46.161.41.16|46.161.41.16) on 2014-03-26 10:00

surprised smile wink

#387 By (223.205.239.205|223.205.239.205) on 2014-02-18 13:16

#386 By zaqxsw236 (223.205.239.205|223.205.239.205) on 2014-02-18 13:16

#385 By (113.53.219.41|113.53.219.41) on 2014-02-01 11:39

#384 By (171.99.238.28|171.99.238.28) on 2014-01-13 20:51

ออม คิวรด

#383 By ออม (202.29.178.99) on 2013-11-01 15:01

I read your blog I did not know what is meant to make the blog, your blog gave me a different feeling really good article written by well, I really want to own there is such a good blog.

#382 By Top web designing companies (115.241.194.41) on 2013-09-02 14:09

Our organization has been in the writing industry for a long time, so if you are hunting where to obtain high quality Economics Essay, simply contact us.

#381 By Analysis Essay (31.184.238.73) on 2013-08-11 19:48

Order Analysis Essay, save your time and do other important things while well-versed writers take care of your writing task.

#380 By Analysis Essay (31.184.238.73) on 2013-08-11 19:43

I discovered your web page recently plus started follow your posts.Brilliant , i actually resembling your web publication so much.

#379 By Intervention services (115.241.224.219) on 2013-07-25 17:29

ฉันเพียงแค่บล็อกของคุณและผมพบว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมากดังนั้นที่นี่เกี่ยวกับหัวข้อที่แตกต่างกัน ฉันคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดี

#378 By forex flash trading (182.186.143.57) on 2013-07-16 11:41

 

#377 By gritikorn (118.174.207.174) on 2013-07-12 20:37

นี้เป็นบทความ ddiddorol และเขาเขียนในร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์ OES โลกน้อยขนาดเล็กและ containshas Peth มากมาย

#376 By Surf City Transfers (103.7.57.18|182.186.229.195) on 2013-07-11 09:45

คุณต้องการที่จะเห็นแนวความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดี ซื้อเอกสารบทความและซื้อบทความที่ยอดเยี่ยมมากเอกสารประกอบการแก้ปัญหา

#375 By Pool Factory (103.7.57.18|182.186.170.24) on 2013-06-24 17:19

Thanks for this valuable information.

#374 By Free Web Directories Links (103.7.57.18|117.192.103.177) on 2013-04-05 16:06

This is a very interesting post, I was looking for this knowledge.

#373 By Software Life Cycle (103.7.57.18|117.192.105.81) on 2013-04-05 12:40

Thanks for sharing such a nice post regards….

#372 By value hearing (103.7.57.18|117.213.181.120) on 2013-04-04 13:21

Useful article, thanks a lot for spending the time to assemble it. I like the direction you are taking your blog. Would like to see more posts soon.

#371 By Value Hearing (103.7.57.18|202.164.137.83) on 2013-04-02 14:15

I wanted to thank you for this great blog! I really enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.

#370 By value hearing (103.7.57.18|117.192.229.254) on 2013-03-20 14:27

ค า สิ โ น  อ อ น ไ ล น์
http://www.gamble1688.com

#369 By king1688 (103.7.57.18|27.55.166.167) on 2013-03-15 14:58

Walker-Casino.comเราเป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ เป็นตัวแทนโดยตรงจากเว็บคาสิโนออนไลน์ชั้นนำระดับโลก เช่น Gclub, Genting Club, Royal 1688, Savan Vegas999 โดยเฉพาะ Royal Ruby888 มีเกมพนันสดให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิ บาคาร่า, รูเล็ต, น้ำเต้าปูปลา, ไฮโล, กำถั่ว, ดรากอนไทเกอร์เราจึงขอแนะนำท่านสมาชิก Walker-Casino.com เชิญเข้ามาทดลองเล่นและสัมผัสกับบริการของเราได้ที่นี่ บริการทุกระดับมั่นคงเหนือใคร พร้อมแล้วให้บริการท่าน ด้วยใจ สนใจสมัครเข้าเล่น โทรหา Call Center Walker-Casino.com ตลอด 24 ชม.
สมัคร สมาชิกกับ เรา Walker-Casino.com คาสิโนออนไลน์ รับไปเลย โปรโมชั่น โบนัสพิเศษ ให้ราคาดีกว่าใครๆ ท่านจะสามารถเข้าเล่น เกมพนันที่ชื่นชอบได้เลย ทันที เรามีเกมพนันสด ไว้คอยบริการท่านอย่างมากมาย และหลากหลาย ทั้งเกมพนันออนไลน์ สด ถ่ายทอดจากคาสิโนจริงๆ เกมสล๊อตออนไลน์ ที่มีภาพกราฟฟิกสวยงาม หรือ แทงบอลออนไลน์ ที่ให้ราคาตรง และอัพเดทราคาตลอดเวลา โทรสมัคร Walker-Casino.com เปิดบัญชีเลย วันนี้ รับโปรพิเศษ ทันที ตลอด 24 ชม.
โปรโมชั่นพิเศษ
• ฝากเงิน 1000 บาทขึ้นไป รับเครดิตฟรี 10% ทุกยอดเติมเงิน
• ติดต่อ Call Center ตลอด 24 ชม.
• โทร 087-1277907 , 087-1297945 , 087-1363172 , 087-1341620
Link walker-casino.com
http://www.walker-casino.com
http://casino-online.walker-casino.com/
http://baccarat-online.walker-casino.com/
http://tangball-online.walker-casino.com/
http://slot.walker-casino.com/
http://gclub.walker-casino.com/
http://genting-club.walker-casino.com/
http://royal1688.walker-casino.com/
http://ruby888.walker-casino.com/
http://savanvegas999.walker-casino.com/
http://holiday-palace.walker-casino.com/
http://reddragon88.walker-casino.com/
http://princess-crown.walker-casino.com/
http://goldclub-slot.walker-casino.com/
http://bigbonus-slot.walker-casino.com/
http://sbobet.walker-casino.com/
http://ibcbet.walker-casino.com/
http://livescore.walker-casino.com/
http://www.walker-casino.com/sitemap.php
------------------------------------------------------------------------------------------------------

#368 By walkercasino on 2013-03-15 11:56

I wanted to thank you for this great blog! I really enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.

#367 By Indian Food Recipes (103.7.57.18|117.204.121.106) on 2013-02-04 21:20

แจ่มอย่างแรง
www.gamble1688.com

#366 By king1688 (103.7.57.18|115.67.70.169) on 2013-02-03 13:59

Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve really loved browsing your blog posts.

#365 By best web design company (103.7.57.18|182.186.198.102) on 2013-01-23 14:33

big smile ขอบคุณน๊ะquestion

#364 By จีจี้ (103.7.57.18|171.97.162.2) on 2013-01-20 16:09

The blog is absolutely fantastic. Lots of great information and inspiration, both of which we all need. Thanks.

#363 By Indian cuisines (103.7.57.18|117.192.243.129) on 2013-01-15 12:40

The blog is absolutely fantastic. Lots of great information and inspiration, both of which we all need. Thanks.

#362 By Indian Food Recipes (103.7.57.18|117.204.116.174) on 2013-01-14 09:53

The Recent scientific research highlight the causes of depression,
The wide range of treatments causes like
Treatment can mean spending time talking to patients about their physical and
emotional problems....

#361 By Dublin fitness (103.7.57.18|182.186.245.80) on 2013-01-11 12:18

ข้อมูลน่าสนใจมาค่ะ ขอบคุณน่ะที่สร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาconfused smile question

#360 By สมฤทัย (103.7.57.18|202.29.191.107) on 2012-11-16 10:50

confused smile Hope we can have a chance to make this dress for you.
Very nice and informative post
Good to know this, hope for future cooperation.
Thanks for your interest in our dress. hope for our cooperation!

#359 By live tv (103.7.57.18|182.186.164.31) on 2012-11-13 19:10

Have no clue which company to choose to get assistance from? Look through PrimeWritings.com testimonials, and arrive at a sound decision.

#358 By visit this website (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-04 10:34

Well structured biography will definitely maximize my chances to take the worthwhile job. I prefer to buy professional resume writing service since then I will get higher chances to get the document of the high quality.

#357 By link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-20 06:18

เย้เป็นเพราะเว็บนี้เเท้ๆทำให้สอบได้ที่หนึ่ง

#356 By ตคนนนคต (103.7.57.18|1.4.142.241) on 2012-09-09 10:46

Do you it's good to buy course work writing service supreme-essay.com? Moreover, that can save your time!

#355 By buying essays online (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-12 03:32

Have not found excellent term paper writing help yet? Click here to order excellently written essay from the expert agency.

#354 By purchasing essay (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-16 14:25