ประวัติความเป็นมา

นานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์  มนุษย์เราต่างก็ตั้งบ้านแปลงเรือน  อยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามเผ่าพันธุ์ของแต่ละเชื้อชาติ  แล้วแต่หัวหน้าเผ่าใดจะมีความสามารถหรือฉลาดเฉลียวที่จะรวบรวมผู้คนมาเป็สมัครพรรคพวกได้มากๆ แต่ละกลุ่มก็จะตั้งกฏระเบียบแบบแผนมาเป็นข้อบังคับให้ลูกบ้านใช้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ถ้าผู้ใดละเมิดกฎที่ตั้งไว้ ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษตามที่แจ้งไว้ในกฎของเผ่าพันธุ์นั้นๆ เมื่ออยู่ร่วมกันเนิ่นนานจากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี จึงทำให้ออกลูกออกหลานมากขึ้นจนเป็นชุมชนใหญ่โต ผู้คนก็มากขึ้นตามปกติ จึงทำให้เกิดต่างความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ความขัดแย้งเรื่องราวต่างย่อมเกิดขึ้น จึงพาสมัครพรรคพวกแยกจากกลุ่มใหญ่ไปหาที่ตั้งหลักแหล่งสร้างบ้าานแปลงเรือนทำมาหากินกันตามความพอใจของตน และผู้นำก็ต้องจัดระเบียบตั้งกฏขึ้นใช้ในการปกครองผู้คนในเผ่าของตนเช่นกันตลอดมา

เมื่อประชากรมากขึ้น ย่อมมีคนฉลาดมากขึ้น รู้จักคิดรู้จักพิจารนาดูดินฟ้าอากาศ หาพิธีเอาชนะธรรมชาติเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด และเป็นผู้ที่เคารพเชื่อถือของคนทั่วไป สิ่งที่พยายามค้นคิดเฝ้าสังเกตฝนตก ว่ามันมักจะตกวันไหนบ่อยๆ สมัยก่อนไม่มีวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ แต่เขาจะนับวันกันตามจันทรคติ คือยึดเอาการหมุนเวียนของการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์เป็นหลักเกณฑ์ วันที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาใช้นับกันก็มีสองอย่างคือ ข้างขึ้นและข้างแรม

การนับวันตามจันทรคตินี้ เขาใช้กันมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดให้พระสาวกของพระองค์บงเกศาในวันโกนซึ่งก่อนวันพระหนึ่งวัน                   

ตามธรรมชาติแรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์ จะทำให้อากาศแปรปรวน จึงทำให้เกิดความกดอากาศสูงบ้างต่ำบ้าง จึงทำให้ไอน้ำ ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบนท้องฟ้าเกิดการรวมตัวกันมากขึ้น จึงทานน้ำหนักไม่ไหวแล้วตกลงมาเรียกว่าน้ำฝน สิ่งนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ท่านหมอผีทั้งหลายไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทำไมจึงเกิดเหตุดังกล่าวนั้นหรอก ได้แต่จดจำไว้ว่าเมื่อไรฝนมันจะตกลงมา แล้วเก็บข้อมูลไว้ เมื่อถึงหน้าฝนเกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกชาวบ้านต้องการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพืชผลทำมาหากินตามฤดูการ ก็พากันไปหาหมอผีมาทำพิธีขอฝนจากสิ่งที่คิดว่ามีอิทธิฤทธิ์ มีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ เช่น ผี,เทวดา,เทพเจ้าฯลฯ แล้วแต่ที่เขาเล่าเรียนสืบทอดกันมา

เมื่อตกลงกันดีแล้ว หมอก็จะกำหนดวันนัดทำพิธีการขอฝน โดยการเจาะจงลงไปเลยว่าวันโกน หรือวันพระที่จะถึงนี้นะ ให้เลือกเอาวันใดวันหนึ่ง แล้วผู้นำหมู่บ้านนั้นๆ ก็จะเรียกลูกบ้านมาประชุมเพื่อบอกกล่าวกันให้รู้ทั่วทั้งหมู่บ้าน แล้วแบ่งงานมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกันตามแต่ใครจะถนัดที่จะช่วย เช่นกลุ่มหนึ่งช่วยกันทำคานหาม (ปัจจุบันจะเห็นได้บ้างในงานแห่นาคไปอุปสมบท) ช่างที่มีฝีมือจะประดิษฐ์ตบแต่งได้สวยมาก แต่ที่ไม่มีฝีมือก็เอาเพียงแค่ใช้งานได้เท่านั้น อาจใช้ไม้ไผ่ท่อนเดียวความยาวสัก 4 ศอก ก็พอแล้ว สำหรับแขวนตะกล้าหรือชะลอมขังแมวตัวใหญ่ๆ ไว้ในนั้น ใช้คน 2 คนห้ามหัวท้าย แมวอยู่กลาง 

เมื่อถึงกำหนดวันนัดชาวบ้านจะมีความตื่นเต้นกันมากโดยเฉพาะพวกเด็กๆนี่ใจจดใจจ่ออยากเห็นขบวนแห่กันเต็มที กลุ่มหนุ่มสาวก็ใจเต้นระทึกอยากจะเห็นคู่รักของตนแต่งตัวชุดอะไร แต่ระบ้านที่เส้นทางขบวนแห่จะต้องผ่านมา เขาจะจัดเตรียมน้ำไว้เยอะๆ ผู้นำขบวนการจะจัดหาสุราปลาปิ้งมาเลี้ยงกันอย่างทั่วถึง สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือเถิดเทิง (กลองยาว) ปี่, ฉิ่ง, กรับ, ฉาบ, ฆ้อง และนักร้องประจำวง

ครั้นได้เวลาบ่ายแก่ๆ ชาวบ้านเรียกแดดร่มลมตก หมอผีก็จะทำพิธีกรรมของเขาตามที่ถ่ายทอดกันมา เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็สั่งจัดขบวนตั้งแถวคณะกลองยาวนำหน้าตามดัวยนางรำทั้งชายและหญิงแล้วก็มีสองคนช่วยกันหามแมวที่อยู่ในชะลอม จะมีผู้นำหมู่บ้านและหมอผีเดินเคียงข้างคนหามแมวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาเชื่อถือ

แผ่นดินที่แห้งแล้งเพราะไร้ฝนตกมานาน ถูกแดดเผามาตั้งแต่เช้าจนบ่ายแก่ๆ จึงทำให้ร้อนระอุ ทางเดินเป็นฝุ่นฟุ้งขี้นประดุจหมอกควัญซึ่งเกิดจากฝ่าเท้าของฝูงชนในขบวนแห่นั้นเอง พอผ่านบ้านใดเขาก็จะเอาน้ำที่เตรียมไว้สาดลดใส่แมว น้ำที่ตกลงสู่ผืนแผ่นดินที่กำลังร้อนระอุ ทำให้เกิดปฏิกิริยาร้อนแรงขึ้นอีกทำให้ผู้คนในขบวนแห่กระโดดโลดเต้นแฝงไปด้วยความสนุกสนาน และด้วยอิทธิฤทธิ์ของ ส.ร.ถ.(สุราเถื่อน) จึงลืมความทุกข์ยากไปได้ชั่วขณะ ขบวนแห่จะดำเนินการไปจนทั่วทุกครัวเรือน ทำให้น้ำนองเจ่งไปทั่วทางเดิน เพราะชาวบ้านเอาน้ำมาราดลดแมวนั่นเอง ครั้นถึงยามค่ำคืน ความร้อนยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณ เพราะตามกฎของธรรมชาติ  เมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ผืนแผ่นดินก็จะคลายความร้อนขึ้นมาแล้วลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า (ช่วงนี้จะเข้าสู่ทฤษฎีการทำฝนเทียมระดับหนึ่ง) เมื่อความร้อนลอยสูงขึ้นๆ ไปกระทบกลุ่มเมฆที่มีละอองน้ำเข้า ละอองน้ำก็จะลอยหนีความร้อนขึ้นสู่เบื้องบน จึงไปกระทบความเย็นเข้าและเกาะจับรวมตัวกันมากขึ้นจึงทานน้ำหนักไม่ไหวทำให้ต้องลอยต่ำลงมาแล้วกลายเป็นหยดน้ำที่เราเรียกว่าฝนตกนั่นแหละครับ

********************ขอบคุณข้อมูลจาก school.net

 

 

ประเพณีแห่นางแมว ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีขอฝนของชาวอีสาน  

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินมานะคะว่าชาวอีสานมีวิธีการขอฝนอยู่อย่างหนึ่งคือ ประเพณีการแห่นางแมว ซึ่งการแห่นางแมวเป็นพิธีอ้อนวอนขอฝน ซึ่งจำจัดทำขึ้นในปีใดที่ภาคอีสานในแต่ละท้องถิ่นแห่งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล จนในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะ

ความเชื่อ

พิธีแห่นางแมวของชาวอีสานเพราะเชื่อว่าเหตุที่ฝนไม่ตกมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง,ประชาชนชาวเมืองหย่อนในศีลธรรม ,เจ้าเมืองหรือเจ้าแผ่นดินไม่ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม, เป็นต้น เหตุนี้ชาวเมือง ชาวอีสานจึงต้องทำพิธีอ้อนวอนขอฝน และการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝน เพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกลียดฝน ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที ชาวอีสานจึงถือเอาเคล็ดที่แมวร้องในเวลาฝนตกว่า จะเป็นเหตุให้ฝนตกจริงๆ ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำและทำให้แมวร้องมากที่สุดจึงจะเป็นผลดี และชาวอีสานเชื่อว่าหลังจากทำพิธีแห่นางแมวแล้วฝนจะตกลงมาตามคำอ้อนวอน และตามคำเซิ้ง ของนางแมว

องค์ประกอบที่ใช้ในพิธีแห่นางแมว

1. กะทอหรือเข่งที่มีฝาปิดข้างบน 1 อัน
2. แมวสีดำตัวเมีย 1 ตัว
3. เทียน 5 คู่
4. ดอกไม้ 5 คู่
5. ไม่สำหรับสอดกะทอให้คนหาม 1 อัน

วิธีแห่งนางแมว

1.ชาวบ้านรวมทั้งคนแก่คนหนุ่มและเด็กส่วนมากจะเป็นผู้ชาย ปรึกษาหารือกัน คนที่เป็นผู้นำกล่าวเซิ้ง เพื่อให้ผู้ไปแห่ทั้งหมดเป็นผู้ว่าตาม ส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน

2. หากะทอใบหนึ่งหรืออาจใช้เข่งก็ได้

3. จับเอาแมวตัวเมียสีดำ 1 ตัวใส่ในกะทอ ใช้เชือกผูกปิดปากะทอไม่ให้แมวออกได้ และใช้ไม้สอดกะทอให้คนหา 2 คน ตั้งคายด้วยขันธ์ ห้า ป่าวสักเคเทวดา เพื่อให้เทวดาบันดาลให้ฝนตก

4. ได้เวลาพลบค่ำผู้คนกำลังอยู่บ้าน ก็เริ่มขบวนแห่โดยหากะทอแมวออกข้างหน้า แล้วตามด้วยคนว่าคำเซิ้ง และผู้แห่ว่าตามเป็นท่อนๆไป ในขบวนก็จะมีการตีเกราะเคาะไม้เพื่อให้เกิดจังหวะตามไปด้วย และแห่ไปทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ เมื่อแห่ไปถึงบ้านใครเจ้าของบ้านก็ต้องเอาน้ำสาดหรือรดที่ตัวแมวให้เปียกและทำให้แมวร้อง และสาดใส่ขบวนเซิ้งด้วย ประเพณีบางบ้านก็สาดใส่ขบวนเฉยๆโดยไม่ให้ถูกแมว เพราะปรากฏว่าเซิ้งหนักๆเข้า แมวตายวันละตัว

คำเซิ้งแต่ละท้องถิ่นไม่ค่อยเหมือนกันแต่สิ่งที่รวมอยู่ในคำเซิ้งคือมีการพรรณนาถึงความแห้งแล้งและขอให้ฝนตกเหมือนกัน และเท่าที่ประมวลมาส่วนใหญ่จะเป็นดังนี้

คำเซิ้งในพิธีแห่นางแมว

             "เต้าอีแม่นางแมว แมวมาขอไข่ ขอบ่ได้ขอฟ้าขอฝน
             ขอน้ำมนต์อดหัวแมวบ้าง บ่ได้ค่าจ้างเอาแมวข้อยมา
             บ่ได้ปลาเอาหนูกับข้าว บ่ได้ข้าว เหล้าเด็ดก็เอา
             เหล้าโทก็เอา แม่เม่าเอย อย่าฟ้าวขายลูก ข้าวเพิ่นปลูก
             ลูกน้อยเพิ่นแพง ตาเวนแดง ฝนแทงลงมา ตาเวนต่ำ
             ฝนหน่ำลงมา ตาเวนตก ฝนตกลงมา
             ดังเค็งๆข้ามดงมานี้แบ้นบักเลิกแบ้นพ่ออีเถิง
             ฮ่งเบิงๆฝนเทลงมา ฝนบ่ตกข้าวไฮ่ตายเหมิดแล้ว
             ฝนบ่ตกข้าวนาตายแล้งเหมิดแล้ว
             ฝนบ่ตกกล้าแห้งตายพรายเหมิดแล้ว
             ตกลงมาฝนตกลงมา เท่งลงมาฝนเท่งลงมา

 

********************ขอบคุณข้อมูลจาก ESANCLICK

 

 

 

edit @ 19 Apr 2010 17:11:52 by noo-ddd

edit @ 19 Apr 2010 17:16:39 by noo-ddd

edit @ 19 Apr 2010 17:20:17 by noo-ddd

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

#1 By (125.27.241.59) on 2010-06-24 22:32

#2 By filmigi@hotmail.com (182.52.124.221) on 2010-08-06 14:25

#3 By loveoomarm33 (182.93.195.14) on 2010-08-09 11:13

นาย
ชื่อไร
บอกได้ปะ

#4 By (182.93.195.14) on 2010-08-09 11:14

embarrassed

#5 By (118.172.154.70) on 2010-08-12 14:10

embarrassed

#6 By (118.172.154.70) on 2010-08-12 14:10

ขอบคุณมากคะ

#7 By myyoon (119.31.121.66) on 2010-08-16 22:16

surprised smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#8 By (180.183.154.193) on 2010-08-26 19:03

open-mounthed smile confused smile

#9 By (222.123.174.157) on 2010-09-08 22:25

ทยามนใส
#11 By (117.47.129.239) on 2010-09-14 21:51

embarrassed embarrassed embarrassed

#12 By k (182.93.185.31) on 2010-09-15 10:10

k

#13 By (182.93.185.31) on 2010-09-15 10:11

ชื่ออะไร

#15 By (182.93.185.31) on 2010-09-15 10:12

#16 By (58.11.72.15) on 2010-09-22 17:34

embarrassed question

#17 By (58.11.72.15) on 2010-09-22 17:35

#18 By ,okk;i;lfh (58.11.72.15) on 2010-09-22 17:35

ดีมาก

#19 By กห่ (112.142.173.58) on 2010-09-28 18:27

ifftgfggejghghuyjkjvhfvbhbbhhbl;hgddtgefjuhthtkkhhfghuwqjhfg vghukoj[po9hbbvbvbngnhmkjj00nhgjkkrffgtgt......ccddfgrgbggbgfgf9(GRHHH)CFHHJJKJKHHHJUHHUGJJHJKHBJJJKIYUYUYUUTGTRGY4ROsad smile

#20 By (118.173.57.254) on 2010-09-28 19:41

แดปดแปพำหกผำพหำไหปกหำหพะดกแอดหกแด้

#21 By คเดช (182.53.119.219) on 2010-10-02 18:06

ถึง คนที่คอมเม้น ด่า

จะด่าเค้าทำไมล่ะคะ
เค้าให้ความรุ้เราตั้งหลาย อย่างอ่าค่ะ
เราควร จะขอบคุน เค้าไม่ใช่หรอคะ
ไม่ใช่มาด่าแบบนี้ ใจร้ายที่สุดเรย นิสัยไม่ดีที่สุด tongue tongue

#22 By NooN (180.180.42.193) on 2010-11-06 19:14

tongue surprised smile angry smile

#23 By คนรักเด็ก (182.93.222.37) on 2010-11-30 10:48

Make your own life time easier take the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> and all you need.

#25 By LawandaPetty31 (95.64.12.20) on 2011-07-13 06:27

ในขณะที่คุณได้กล่าวว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในความสงบ ถ้าใครฝ่าฝืนชุดกฎ เขาจะถูกลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎของ race.It ที่กำลังมองหาเช่น Paradies.Is มันได้หรือไม่

#42 By negozio musicale (182.186.243.171) on 2011-08-17 13:47

embarrassed

#49 By momo2go (183.89.114.122) on 2011-08-20 21:01

custom academic papers writing organizations get you an advantage to get college essays to buy. So take that!

#68 By Cheap Web Designers (117.203.2.203) on 2011-09-05 17:53

This is really my very first time here, great looking blog and also I discovered so many interesting things inside your blog especially its discussion. From all the remarks in your articles and it appears such as this is often a very popular website. Keep up the truly amazing work.I like your blog

#69 By Screw caps (203.201.60.118) on 2011-09-07 13:55

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

#76 By Write My Paper (119.155.4.250) on 2011-09-23 15:06

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

#82 By dissertation writing services (110.38.48.143) on 2011-10-03 17:59

ขอบคุณมาก

#83 By new ford (182.186.158.18) on 2011-10-05 12:11

So nice sketch.I like it!

#102 By asbestos surveys (223.29.224.197) on 2011-10-19 14:18

แต่เว็บไซต์นี้เป็นเสน่ห์และความสำคัญมากขึ้น ดังนั้น Don \\\'t จะขี้เกียจและเขียนหรือซื้อเอกสารเรียงความที่กำหนดเองบนโพสต์นี้ ขอบคุณ

#103 By koozies (182.186.246.12) on 2011-10-20 15:58

Professionals can increase the traffic on your site but what will you do when some one's site will not have good material to impress others.

#104 By Franchise (175.110.73.48) on 2011-10-24 17:32

Great article. Waiting for more.

#105 By free hits (77.23.4.243) on 2011-10-26 07:23

why here many ppl left empty comment
what is this?

#106 By Play online driving games (175.110.70.225) on 2011-10-31 23:00

Some specialists tell that business loans help a lot of people to live the way they want, just because they can feel free to buy necessary stuff. Moreover, a lot of banks present commercial loan for young and old people.

#107 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:15

#108 By (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:15

If you want to buy real estate, you will have to get the loans. Furthermore, my mother always takes a short term loan, which supposes to be really useful.

#109 By business loans (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:16

#110 By (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:16

#112 By (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:18

#113 By (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:18

#114 By (91.212.226.143) on 2011-11-05 03:19

Nice topic and i like it. This topic increase my knowledge on this topic.
This information is vital and i will use it for beneficial purpose.

#115 By lincoln square chicago real estate (175.110.69.89) on 2011-11-11 18:13

Nice Buddy
<a href="http://www.thesispaperswriting.com">Thesis Paper</a>

#116 By Thesis Papers (110.38.48.143) on 2011-11-11 22:27

I guess that to get the loan from banks you should present a firm motivation. But, once I've received a consolidation loan, because I was willing to buy a building.

#117 By home loans (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:42

#118 By (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:43

#119 By (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:44

#120 By (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:44

I guess that to get the loan from banks you should present a firm motivation. But, once I've received a consolidation loan, because I was willing to buy a building.

#121 By home loans (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:45

The loans seem to be important for guys, which would like to organize their own organization. By the way, it's very comfortable to get a bank loan.

#122 By credit loans (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:49

#123 By (91.212.226.143) on 2011-11-14 12:49