ตำนานพญานาค

posted on 20 Jun 2012 17:21 by noo-ddd
 
  • พญานาค เป็นสัตว์มหัศจรรย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถแปลงกายได้ พญานาค มีอิทธิฤทธิ์ และมีชีวิตใกล้กับคน พญานาค สามารถ แปลงเป็นคนได้ เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงนาคที่ชื่อ ถลชะ ที่แปลว่า เกิดบนบก จะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบก และนาคชื่อ ชลซะ แปลว่า เกิดจากน้ำ จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น
  • พญานาค ถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไร แต่ในสภาวะ 5 อย่างนี้ จะต้องปรากฎเป็นงูใหญ่เช่นเดิม คือ ขณะเกิด ขณะลอกคราบ ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับ โดยไม่มีสติ และที่สำคัญ ตอนตาย ก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม
  • .พญานาค มีพิษร้าย สามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษ ถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า สัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้ ซึ่งก็ด้วยเหตุที่ นาคคาย พิษทิ้งไว้ แล้วพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวกมาทีหลัง เช่น แมงป่อง กับ มด ได้พิษน้อย แค่เอาหาง เอากันไปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน
  • พญานาค อาศัยอยู่ใต้ดิน หรือบาดาล คนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพเทวาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่า ที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น เรียงซ้อน ๆ กัน ชั้นสูง ๆ ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์
  • พญานาค สามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้ แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้ เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้งพันธุ์เศียรเดียว 3, 5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลง ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลก จนถึงสวรรค์ ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล กับเมืองสวรรค์ ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณ์นั้น ๆ

              จะเห็นว่า พญานาค หรือ งูใหญ่ นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในภพหนึ่งต่างหาก จะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ พญานาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และความไม่ดี

Comment

Comment:

Tweet

Listen, share impressions about this picture. Thank you, very much helped their opinion.论文网站

#35 By Lie (109.86.227.245) on 2013-10-08 03:07

試著花更多的空閒時間與朋友。對於這一點,我們為您提供我們的服務在寫學期論文,文憑和其他文件。论文格式

#34 By Lie (103.7.57.18|109.86.227.245) on 2013-04-28 06:21

We will help you in essay writing Mississippi. Only we have the best value for money.

#33 By Mike (103.7.57.18|109.86.227.245) on 2013-03-31 15:11

ป่อง กับ มด ได้พิษน้อย แค่เอาหาง เอากันไปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน

#32 By TotalCreation Reviews (103.7.57.18|117.203.21.6) on 2013-03-06 19:36

Ms East says the use of essay writing services is hardly a new occurrence.

#31 By essay writing (103.7.57.18|117.203.15.43) on 2013-02-05 13:40

Information speech topics and public speaking tips on working out history topics for speeches or essay writing.

#30 By essay (103.7.57.18|117.203.10.208) on 2013-01-25 13:21

มืองสวรรค์ ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณ์นั้น ๆ

#29 By adult dating (103.7.57.18|117.203.15.122) on 2013-01-23 10:56

ยรเดียว
3, 5 และ 7 เศียร สามารถขึ้นลง ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลก จนถึงสวรรค์
ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล กับเมืองสวรรค์
ที่จะแปลงก

#28 By dissertation (103.7.57.18|117.203.20.40) on 2013-01-19 17:15

เชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพเทวาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก

#27 By facebook business page (103.7.57.18|117.203.16.104) on 2012-12-26 18:58

ถึงสวรรค์ ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงน

#26 By cavalli in vendita (103.7.57.18|117.220.49.220) on 2012-12-21 17:22

ราบ ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับ

#25 By Best Car Leasing Deals (103.7.57.18|117.203.1.34) on 2012-11-05 15:55

และนาคชื่อ ชลซะ แปลว่า เกิดจากน้ำ จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น

#24 By essay writing service (103.7.57.18|117.203.15.113) on 2012-11-02 19:48

Very interesting legend. I liked it very much. Submit your site http://www.the-term-papers.com/writing-service.html to the legend, there is going to interesting stories.

#23 By Sara (103.7.57.18|109.86.227.245) on 2012-11-01 16:29

หรือบาดาล คนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพเทวาอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก

#22 By paper writing services (103.7.57.18|117.203.15.185) on 2012-11-01 15:00

ไปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน

#21 By leaky basements (103.7.57.18|117.203.8.199) on 2012-10-30 21:02

Para mim, que as cobras são animais perigosos. Onde jogar segurança no cassino on line brasileiro

#20 By AlexF19 (103.7.57.18|109.86.227.245) on 2012-10-26 03:43

กัน ชั้นสูง ๆ ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์

#19 By essay writing service (103.7.57.18|117.203.19.59) on 2012-10-23 19:30

.พญานาค มีพิษร้าย สามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษ ถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า สัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ มีพิษได้ ซึ่งก็ด้วยเหตุที่ นาคคาย พิษทิ้งไว้ แล้วพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึงก่อนก็เอาไปมาก พวก

#18 By poker gratis (103.7.57.18|117.203.8.168) on 2012-10-22 16:54

รค์
ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล กับเมืองสวรรค์
ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณ์นั้น ๆ

#17 By www.innotas.com (103.7.57.18|117.203.20.207) on 2012-10-20 15:42

อน ๆ กัน ชั้นสูง ๆ ก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์ พญานาค สามารถผสมพันธุ์กับสัตว์

#16 By Search Engine Optimisation (103.7.57.18|117.203.17.137) on 2012-10-13 20:55

ไปมาก พวกมาทีหลัง เช่น แมงป่อง กับ มด ได้พิษน้อย แค่เอาหาง เอากันไปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน

#15 By SEO (103.7.57.18|117.203.5.108) on 2012-10-12 18:48

จะเห็นว่า พญานาค หรือ งูใหญ่ นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในภพหนึ่งต่างหาก จะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ พญานาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และความไม่ดี

#14 By essaywritingservice (103.7.57.18|117.203.22.221) on 2012-10-05 18:06

งเห็นได้ พญานาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และความไม่ดี

#13 By travailler a domicile (103.7.57.18|117.203.1.63) on 2012-09-27 19:37

ตว์ชนิดอื่นได้ แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้ เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้งพั

#12 By indoor bicycle trainer reviews (103.7.57.18|117.203.9.136) on 2012-09-26 15:06

ปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน

#11 By mobile me website (103.7.57.18|117.203.22.38) on 2012-09-21 14:15

จนถึง
สวรรค์ ในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล
กับเมืองสวรรค์ ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณ์นั้น ๆ

#10 By www.temp-control.com (103.7.57.18|117.203.17.42) on 2012-08-16 20:46

จะเห็นว่า พญานาค หรือ งูใหญ่ นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในภพหนึ่งต่างหาก จะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ พญานาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และความไม่ดี

#9 By Search Engine Optimization (103.7.57.18|117.203.15.73) on 2012-08-14 19:57

เอากันไปป้ายเศษพิษ จำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาคต้องคายพิษทุก 15 วัน

#8 By gambleadvising (103.7.57.18|117.203.12.208) on 2012-08-06 19:28

านาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ขอ

#7 By justin e. sterling (103.7.57.18|117.203.14.49) on 2012-08-06 12:17

l'écran, nuisances sonores, son (merci de préciser approximativement de
quand date votre modèle, car les MacBookPro ont subi plusieurs
déclinaisons depuis leur sortie).

#6 By blog commenting services (103.7.57.18|117.203.10.221) on 2012-07-30 12:59

บนาค ขณะนอนหลับ โดยไม่มีสติ และที่สำคัญ ตอนตาย ก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม

#5 By parking stops (103.7.57.18|117.203.17.238) on 2012-07-20 16:15

ครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ พญานาค เป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดี และความไม่ดี

#4 By IPhone games news (103.7.57.18|117.203.7.174) on 2012-07-18 21:24

าจะมี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวว่า
ที่ที่นาคอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร
มีปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง 7 ชั้น

#3 By Payday Loans (103.7.57.18|117.203.17.166) on 2012-07-17 15:11

ด้วยพิษ ถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตำนานกล่าวว่า สัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯล

#2 By SEO (103.7.57.18|117.203.8.146) on 2012-06-28 11:03

ย์สามารถม

#1 By SEO Florida (103.7.57.18|117.203.14.167) on 2012-06-25 15:49